PIEVIENOJIES!

Uzņem audzēkņus hokeja treniņa grupās