PIEVIENOJIES!

Hokeja skola "Pārdaugava"
Uzņem audzēkņus hokeja treniņa grupās