PIEVIENOJIES!

Uzņem audzēkņus hokeja treniņa grupās
no 4 gadu vecuma